”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Me vastaan muut
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Viihteestä tuttuja heittoja
Eliitin vastustaminen
Viittaus isänmaahan
Mahdottoman lupailu
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
"Minun lapset..."
”Ei ole vaihtoehtoa”
”Kansa” ilman määrittelyä
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
”Uhka meidän kielelle”
Itsekeksityt sanonnat
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
”kansa haluaa, että”
Pelon lietsonta
Kansalla yhteiset arvot
Perusarvot mainittu
Menneen ajan ihannointi
Kansallisuuden nostalgisointi
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Urheilu­vertauskuvia