Kansalla yhteiset arvot
”Kansa tietää, että”
Kansallisuuden nostalgisointi
"Minun lapset..."
Viihteestä tuttuja heittoja
Perusarvot mainittu
Viittaus isänmaahan
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Menneen ajan ihannointi
Urheilu­vertauskuvia
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
”Ei ole vaihtoehtoa”
”kansa haluaa, että”
Pelon lietsonta
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Mahdottoman lupailu
Eliitin vastustaminen
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Hatusta vedettyjä lukuja
”Kansa” ilman määrittelyä
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Puhekieli tai murre
Johtohahmo fyysisessä työssä
”Uhka meidän kielelle”