”Ei ole vaihtoehtoa”
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
”kansa haluaa, että”
Urheilu­vertauskuvia
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
”Kansa” ilman määrittelyä
Johtohahmo fyysisessä työssä
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Viittaus isänmaahan
Kansallisuuden nostalgisointi
Hatusta vedettyjä lukuja
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
"Minun lapset..."
Itsekeksityt sanonnat
”Uhka meidän kielelle”
Mahdottoman lupailu
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
”Kansa tietää, että”
Me vastaan muut
Viihteestä tuttuja heittoja
Menneen ajan ihannointi
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri