Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Mahdottoman lupailu
Sotavertauskuvia
”kansa haluaa, että”
"Minun lapset..."
Eliitin vastustaminen
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
”Ei ole vaihtoehtoa”
Hatusta vedettyjä lukuja
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Menneen ajan ihannointi
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Perusarvot mainittu
”Uhka meidän kielelle”
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Itsekeksityt sanonnat
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Me vastaan muut
Urheilu­vertauskuvia
Kansallisuuden nostalgisointi
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Puhekieli tai murre
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Huomion siirtäminen epäolennaiseen