Kansallisuuden nostalgisointi
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
”Kansa tietää, että”
Mahdottoman lupailu
”Cooleja” käsimerkkejä
”Kansa” ilman määrittelyä
Perusarvot mainittu
”Ei ole vaihtoehtoa”
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Me vastaan muut
Pelon lietsonta
Hatusta vedettyjä lukuja
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Kansalla yhteiset arvot
Johtohahmo fyysisessä työssä
Urheilu­vertauskuvia
Menneen ajan ihannointi
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Viihteestä tuttuja heittoja
"Minun lapset..."
”Uhka meidän kielelle”
Eliitin vastustaminen
Huomion siirto omista teoista tunteisiin