Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Pelon lietsonta
Eliitin vastustaminen
Kansalla yhteiset arvot
Menneen ajan ihannointi
”Ei ole vaihtoehtoa”
Sotavertauskuvia
Hatusta vedettyjä lukuja
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Urheilu­vertauskuvia
Mahdottoman lupailu
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
”Kansa” ilman määrittelyä
Puhekieli tai murre
”Kansa tietää, että”
”Cooleja” käsimerkkejä
Me vastaan muut
”Uhka meidän kielelle”
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Johtohahmo fyysisessä työssä
”kansa haluaa, että”
"Minun lapset..."
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”