Kansalla yhteiset arvot
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Puhekieli tai murre
Kansallisuuden nostalgisointi
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Johtohahmo fyysisessä työssä
Viihteestä tuttuja heittoja
Viittaus isänmaahan
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Perusarvot mainittu
”kansa haluaa, että”
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Sotavertauskuvia
"Minun lapset..."
Itsekeksityt sanonnat
Mahdottoman lupailu
Eliitin vastustaminen
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Hatusta vedettyjä lukuja
”Kansa” ilman määrittelyä
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Urheilu­vertauskuvia
”Ei ole vaihtoehtoa”
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”