Itsekeksityt sanonnat
Viittaus isänmaahan
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Me vastaan muut
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Hatusta vedettyjä lukuja
Eliitin vastustaminen
Menneen ajan ihannointi
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Mahdottoman lupailu
Kansallisuuden nostalgisointi
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Puhekieli tai murre
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
"Minun lapset..."
Pelon lietsonta
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
”Kansa” ilman määrittelyä
Perusarvot mainittu
”kansa haluaa, että”
”Uhka meidän kielelle”
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Kansalla yhteiset arvot
Urheilu­vertauskuvia