"Minun lapset..."
Itsekeksityt sanonnat
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Menneen ajan ihannointi
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Eliitin vastustaminen
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Kansalla yhteiset arvot
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
”kansa haluaa, että”
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Kansallisuuden nostalgisointi
Pelon lietsonta
Viihteestä tuttuja heittoja
Sotavertauskuvia
”Ei ole vaihtoehtoa”
Johtohahmo fyysisessä työssä
Me vastaan muut
Mahdottoman lupailu
”Cooleja” käsimerkkejä
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Viittaus isänmaahan
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä