Puhekieli tai murre
Kansalla yhteiset arvot
”Uhka meidän kielelle”
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Hatusta vedettyjä lukuja
”Cooleja” käsimerkkejä
”Kansa” ilman määrittelyä
Pelon lietsonta
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Kansallisuuden nostalgisointi
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Viihteestä tuttuja heittoja
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Me vastaan muut
Sotavertauskuvia
"Minun lapset..."
Mahdottoman lupailu
Menneen ajan ihannointi
”kansa haluaa, että”
Urheilu­vertauskuvia
”Kansa tietää, että”
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”