Johtohahmo fyysisessä työssä
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
”Kansa” ilman määrittelyä
Hatusta vedettyjä lukuja
Menneen ajan ihannointi
”Kansa tietää, että”
”Ei ole vaihtoehtoa”
”Uhka meidän kielelle”
Eliitin vastustaminen
Viittaus isänmaahan
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
”kansa haluaa, että”
Kansallisuuden nostalgisointi
Urheilu­vertauskuvia
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Sotavertauskuvia
Kansalla yhteiset arvot
Me vastaan muut
Viihteestä tuttuja heittoja
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Puhekieli tai murre
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
"Minun lapset..."