Hatusta vedettyjä lukuja
Perusarvot mainittu
”kansa haluaa, että”
Kansallisuuden nostalgisointi
”Kansa” ilman määrittelyä
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
"Minun lapset..."
”Uhka meidän kielelle”
Mahdottoman lupailu
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
”Cooleja” käsimerkkejä
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Urheilu­vertauskuvia
Itsekeksityt sanonnat
Sotavertauskuvia
Viihteestä tuttuja heittoja
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Pelon lietsonta
Eliitin vastustaminen
”Kansa tietää, että”
Menneen ajan ihannointi