Me vastaan muut
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
”Uhka meidän kielelle”
”kansa haluaa, että”
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Johtohahmo fyysisessä työssä
Urheilu­vertauskuvia
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Viittaus isänmaahan
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Eliitin vastustaminen
”Kansa” ilman määrittelyä
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Menneen ajan ihannointi
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Perusarvot mainittu
Kansallisuuden nostalgisointi
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
”Kansa tietää, että”
Hatusta vedettyjä lukuja
Mahdottoman lupailu
Viihteestä tuttuja heittoja
Pelon lietsonta
Itsekeksityt sanonnat