Kansalla yhteiset arvot
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Menneen ajan ihannointi
”Kansa tietää, että”
”Uhka meidän kielelle”
Hatusta vedettyjä lukuja
Me vastaan muut
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Pelon lietsonta
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Viihteestä tuttuja heittoja
"Minun lapset..."
Sotavertauskuvia
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Eliitin vastustaminen
Urheilu­vertauskuvia
Puhekieli tai murre
Itsekeksityt sanonnat
”Kansa” ilman määrittelyä
”kansa haluaa, että”
Perusarvot mainittu
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Johtohahmo fyysisessä työssä
”Cooleja” käsimerkkejä