Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Menneen ajan ihannointi
Mahdottoman lupailu
Kansalla yhteiset arvot
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
”kansa haluaa, että”
”Kansa” ilman määrittelyä
”Cooleja” käsimerkkejä
”Kansa tietää, että”
Pelon lietsonta
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Viittaus isänmaahan
Kansallisuuden nostalgisointi
Hatusta vedettyjä lukuja
Perusarvot mainittu
Eliitin vastustaminen
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
”Ei ole vaihtoehtoa”
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Viihteestä tuttuja heittoja
Urheilu­vertauskuvia