Urheilu­vertauskuvia
”Ei ole vaihtoehtoa”
Eliitin vastustaminen
”kansa haluaa, että”
”Cooleja” käsimerkkejä
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
”Kansa tietää, että”
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Kansalla yhteiset arvot
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
”Uhka meidän kielelle”
Kansallisuuden nostalgisointi
Me vastaan muut
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Sotavertauskuvia
”Kansa” ilman määrittelyä
Perusarvot mainittu
Viihteestä tuttuja heittoja
Puhekieli tai murre
"Minun lapset..."
Mahdottoman lupailu
Hatusta vedettyjä lukuja