Sotavertauskuvia
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Viihteestä tuttuja heittoja
”Uhka meidän kielelle”
Itsekeksityt sanonnat
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
”Ei ole vaihtoehtoa”
"Minun lapset..."
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Johtohahmo fyysisessä työssä
Kansalla yhteiset arvot
”kansa haluaa, että”
Pelon lietsonta
Me vastaan muut
Perusarvot mainittu
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Puhekieli tai murre
Kansallisuuden nostalgisointi
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Viittaus isänmaahan
Hatusta vedettyjä lukuja
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen