Me vastaan muut
”Uhka meidän kielelle”
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Kansallisuuden nostalgisointi
”Cooleja” käsimerkkejä
Perusarvot mainittu
Kansalla yhteiset arvot
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Eliitin vastustaminen
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Johtohahmo fyysisessä työssä
Viittaus isänmaahan
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Pelon lietsonta
"Minun lapset..."
Puhekieli tai murre
”kansa haluaa, että”
Hatusta vedettyjä lukuja
”Kansa” ilman määrittelyä
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Sotavertauskuvia
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
”Ei ole vaihtoehtoa”
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”