Me vastaan muut
”Kansa” ilman määrittelyä
Viittaus isänmaahan
”Cooleja” käsimerkkejä
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Menneen ajan ihannointi
Mahdottoman lupailu
Hatusta vedettyjä lukuja
Eliitin vastustaminen
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Johtohahmo fyysisessä työssä
”kansa haluaa, että”
Kansalla yhteiset arvot
Puhekieli tai murre
”Kansa tietää, että”
Sotavertauskuvia
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
"Minun lapset..."
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
”Ei ole vaihtoehtoa”
”Uhka meidän kielelle”
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Kansallisuuden nostalgisointi
Perusarvot mainittu