Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Viittaus isänmaahan
Kansallisuuden nostalgisointi
Eliitin vastustaminen
Hatusta vedettyjä lukuja
Me vastaan muut
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
”Cooleja” käsimerkkejä
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Sotavertauskuvia
Pelon lietsonta
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
”Kansa” ilman määrittelyä
”Uhka meidän kielelle”
”Ei ole vaihtoehtoa”
Kansalla yhteiset arvot
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Puhekieli tai murre
”Kansa tietää, että”
Johtohahmo fyysisessä työssä
”kansa haluaa, että”
Perusarvot mainittu
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä