”Ei ole vaihtoehtoa”
Eliitin vastustaminen
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Urheilu­vertauskuvia
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
"Minun lapset..."
Viittaus isänmaahan
Viihteestä tuttuja heittoja
”kansa haluaa, että”
Pelon lietsonta
Kansalla yhteiset arvot
Kansallisuuden nostalgisointi
Menneen ajan ihannointi
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
”Kansa” ilman määrittelyä
Sotavertauskuvia
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Puhekieli tai murre
”Kansa tietää, että”
Mahdottoman lupailu
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
”Uhka meidän kielelle”
Perusarvot mainittu
”Cooleja” käsimerkkejä