Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
”kansa haluaa, että”
Menneen ajan ihannointi
Urheilu­vertauskuvia
"Minun lapset..."
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
”Kansa” ilman määrittelyä
Perusarvot mainittu
Viittaus isänmaahan
Johtohahmo fyysisessä työssä
Pelon lietsonta
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
”Cooleja” käsimerkkejä
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Itsekeksityt sanonnat
Me vastaan muut
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Viihteestä tuttuja heittoja
”Uhka meidän kielelle”
Puhekieli tai murre
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Sotavertauskuvia
”Ei ole vaihtoehtoa”
Hatusta vedettyjä lukuja