Huomion siirto omista teoista tunteisiin
”Ei ole vaihtoehtoa”
”Kansa” ilman määrittelyä
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Urheilu­vertauskuvia
Kansalla yhteiset arvot
”Cooleja” käsimerkkejä
Viihteestä tuttuja heittoja
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Me vastaan muut
"Minun lapset..."
Kansallisuuden nostalgisointi
Perusarvot mainittu
Itsekeksityt sanonnat
”Kansa tietää, että”
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Johtohahmo fyysisessä työssä
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
”Uhka meidän kielelle”
Puhekieli tai murre
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Mahdottoman lupailu
Pelon lietsonta