”Kansa tietää, että”
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Eliitin vastustaminen
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Johtohahmo fyysisessä työssä
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Hatusta vedettyjä lukuja
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Me vastaan muut
Menneen ajan ihannointi
Viittaus isänmaahan
”Kansa” ilman määrittelyä
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
”Ei ole vaihtoehtoa”
Kansalla yhteiset arvot
”Uhka meidän kielelle”
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
”Cooleja” käsimerkkejä
Sotavertauskuvia
Pelon lietsonta
Viihteestä tuttuja heittoja
”kansa haluaa, että”
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Kansallisuuden nostalgisointi