Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
”Uhka meidän kielelle”
"Minun lapset..."
”Kansa tietää, että”
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Perusarvot mainittu
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Sotavertauskuvia
Eliitin vastustaminen
Kansalla yhteiset arvot
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Mahdottoman lupailu
Viihteestä tuttuja heittoja
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
”Ei ole vaihtoehtoa”
Me vastaan muut
Itsekeksityt sanonnat
Viittaus isänmaahan
Puhekieli tai murre
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
”Kansa” ilman määrittelyä
Kansallisuuden nostalgisointi
”Cooleja” käsimerkkejä
Pelon lietsonta