”Kansa tietää, että”
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
”Kansa” ilman määrittelyä
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Kansallisuuden nostalgisointi
"Minun lapset..."
Kansalla yhteiset arvot
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Perusarvot mainittu
Mahdottoman lupailu
Viittaus isänmaahan
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
”Cooleja” käsimerkkejä
”kansa haluaa, että”
Menneen ajan ihannointi
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Johtohahmo fyysisessä työssä
Urheilu­vertauskuvia
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Sotavertauskuvia
Hatusta vedettyjä lukuja
Itsekeksityt sanonnat