Pelon lietsonta
Mahdottoman lupailu
Hatusta vedettyjä lukuja
Me vastaan muut
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Eliitin vastustaminen
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Menneen ajan ihannointi
”Cooleja” käsimerkkejä
Kansalla yhteiset arvot
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Sotavertauskuvia
”Ei ole vaihtoehtoa”
Johtohahmo fyysisessä työssä
Kansallisuuden nostalgisointi
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Itsekeksityt sanonnat
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
”Uhka meidän kielelle”
Viittaus isänmaahan
"Minun lapset..."
”Kansa” ilman määrittelyä