”kansa haluaa, että”
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Viittaus isänmaahan
Pelon lietsonta
Puhekieli tai murre
Menneen ajan ihannointi
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
"Minun lapset..."
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Eliitin vastustaminen
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
”Cooleja” käsimerkkejä
Kansalla yhteiset arvot
Hatusta vedettyjä lukuja
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Me vastaan muut
Johtohahmo fyysisessä työssä
”Ei ole vaihtoehtoa”
”Uhka meidän kielelle”
Kansallisuuden nostalgisointi
Viihteestä tuttuja heittoja
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Mahdottoman lupailu