Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Sotavertauskuvia
Me vastaan muut
”Kansa” ilman määrittelyä
”kansa haluaa, että”
Puhekieli tai murre
”Cooleja” käsimerkkejä
Eliitin vastustaminen
Kansallisuuden nostalgisointi
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Johtohahmo fyysisessä työssä
Menneen ajan ihannointi
Itsekeksityt sanonnat
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Perusarvot mainittu
”Uhka meidän kielelle”
Mahdottoman lupailu
”Kansa tietää, että”
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Urheilu­vertauskuvia
Pelon lietsonta
Kansalla yhteiset arvot
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Viittaus isänmaahan