Menneen ajan ihannointi
”Kansa” ilman määrittelyä
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
”Kansa tietää, että”
Perusarvot mainittu
Viittaus isänmaahan
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Pelon lietsonta
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
”kansa haluaa, että”
Hatusta vedettyjä lukuja
"Minun lapset..."
Mahdottoman lupailu
Sotavertauskuvia
Johtohahmo fyysisessä työssä
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Kansalla yhteiset arvot
Urheilu­vertauskuvia
Viihteestä tuttuja heittoja
”Cooleja” käsimerkkejä
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Itsekeksityt sanonnat
”Uhka meidän kielelle”
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Kansallisuuden nostalgisointi