Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Me vastaan muut
Urheilu­vertauskuvia
Perusarvot mainittu
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Puhekieli tai murre
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
”kansa haluaa, että”
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Hatusta vedettyjä lukuja
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Menneen ajan ihannointi
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Itsekeksityt sanonnat
Eliitin vastustaminen
Pelon lietsonta
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Viihteestä tuttuja heittoja
”Kansa tietää, että”
”Kansa” ilman määrittelyä
”Ei ole vaihtoehtoa”
Kansallisuuden nostalgisointi
Sotavertauskuvia
Viittaus isänmaahan
Johtohahmo fyysisessä työssä