Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Sotavertauskuvia
Johtohahmo fyysisessä työssä
Me vastaan muut
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Mahdottoman lupailu
Eliitin vastustaminen
Viittaus isänmaahan
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Puhekieli tai murre
Kansalla yhteiset arvot
”Kansa tietää, että”
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Itsekeksityt sanonnat
”Cooleja” käsimerkkejä
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Menneen ajan ihannointi
Urheilu­vertauskuvia
Kansallisuuden nostalgisointi
"Minun lapset..."
Viihteestä tuttuja heittoja
”kansa haluaa, että”