”Ei ole vaihtoehtoa”
Itsekeksityt sanonnat
”Kansa tietää, että”
Puhekieli tai murre
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Eliitin vastustaminen
Pelon lietsonta
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Kansalla yhteiset arvot
Viihteestä tuttuja heittoja
Sotavertauskuvia
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
”Kansa” ilman määrittelyä
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Urheilu­vertauskuvia
Mahdottoman lupailu
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
"Minun lapset..."
Viittaus isänmaahan
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Menneen ajan ihannointi
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Hatusta vedettyjä lukuja