Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Sotavertauskuvia
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Me vastaan muut
”Kansa tietää, että”
Urheilu­vertauskuvia
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Eliitin vastustaminen
Itsekeksityt sanonnat
”Uhka meidän kielelle”
Puhekieli tai murre
"Minun lapset..."
Pelon lietsonta
Viittaus isänmaahan
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Viihteestä tuttuja heittoja
Perusarvot mainittu
Hatusta vedettyjä lukuja
Menneen ajan ihannointi
”Kansa” ilman määrittelyä
”Cooleja” käsimerkkejä
Johtohahmo fyysisessä työssä
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Tunnepuhetta asiakysymyksissä