Tunnepuhetta asiakysymyksissä
”Kansa” ilman määrittelyä
"Minun lapset..."
Perusarvot mainittu
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Sotavertauskuvia
”Kansa tietää, että”
Kansallisuuden nostalgisointi
Viihteestä tuttuja heittoja
Viittaus isänmaahan
Pelon lietsonta
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Johtohahmo fyysisessä työssä
Kansalla yhteiset arvot
Eliitin vastustaminen
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Itsekeksityt sanonnat
”Uhka meidän kielelle”
Menneen ajan ihannointi
”Cooleja” käsimerkkejä
Puhekieli tai murre