”Kansa” ilman määrittelyä
”Kansa tietää, että”
Pelon lietsonta
”Cooleja” käsimerkkejä
Me vastaan muut
Menneen ajan ihannointi
Kansalla yhteiset arvot
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Hatusta vedettyjä lukuja
Eliitin vastustaminen
"Minun lapset..."
”Ei ole vaihtoehtoa”
Johtohahmo fyysisessä työssä
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Kansallisuuden nostalgisointi
Itsekeksityt sanonnat
Sotavertauskuvia
”Uhka meidän kielelle”
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Puhekieli tai murre
”kansa haluaa, että”