Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Kansalla yhteiset arvot
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Viittaus isänmaahan
”Kansa tietää, että”
Perusarvot mainittu
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
”Ei ole vaihtoehtoa”
Kansallisuuden nostalgisointi
”Cooleja” käsimerkkejä
Mahdottoman lupailu
Itsekeksityt sanonnat
Johtohahmo fyysisessä työssä
Sotavertauskuvia
Me vastaan muut
”Kansa” ilman määrittelyä
Eliitin vastustaminen
Puhekieli tai murre
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
”Uhka meidän kielelle”
Viihteestä tuttuja heittoja
"Minun lapset..."