”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Johtohahmo fyysisessä työssä
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
”Kansa tietää, että”
Menneen ajan ihannointi
”Uhka meidän kielelle”
”Cooleja” käsimerkkejä
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Pelon lietsonta
Sotavertauskuvia
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Puhekieli tai murre
Itsekeksityt sanonnat
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Perusarvot mainittu
Me vastaan muut
Mahdottoman lupailu
Urheilu­vertauskuvia
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
”kansa haluaa, että”
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Kansalla yhteiset arvot
Viittaus isänmaahan
Huomion siirto omista teoista tunteisiin