Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
”Ei ole vaihtoehtoa”
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Eliitin vastustaminen
Me vastaan muut
Kansalla yhteiset arvot
Viihteestä tuttuja heittoja
Mahdottoman lupailu
Sotavertauskuvia
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Johtohahmo fyysisessä työssä
Hatusta vedettyjä lukuja
Puhekieli tai murre
"Minun lapset..."
”Kansa” ilman määrittelyä
”Kansa tietää, että”
”Cooleja” käsimerkkejä
Urheilu­vertauskuvia
”Uhka meidän kielelle”
Menneen ajan ihannointi
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Perusarvot mainittu