Huomion siirto omista teoista tunteisiin
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Kansallisuuden nostalgisointi
Kansalla yhteiset arvot
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
”kansa haluaa, että”
”Kansa tietää, että”
Puhekieli tai murre
”Ei ole vaihtoehtoa”
Johtohahmo fyysisessä työssä
Viittaus isänmaahan
Sotavertauskuvia
Pelon lietsonta
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Viihteestä tuttuja heittoja
”Kansa” ilman määrittelyä
Itsekeksityt sanonnat
Urheilu­vertauskuvia
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Mahdottoman lupailu
”Uhka meidän kielelle”
Perusarvot mainittu