Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Perusarvot mainittu
Pelon lietsonta
Viihteestä tuttuja heittoja
”Uhka meidän kielelle”
Menneen ajan ihannointi
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Me vastaan muut
Sotavertauskuvia
”Kansa” ilman määrittelyä
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
”Kansa tietää, että”
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Mahdottoman lupailu
"Minun lapset..."
”kansa haluaa, että”
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Itsekeksityt sanonnat
Viittaus isänmaahan
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
”Cooleja” käsimerkkejä
”Ei ole vaihtoehtoa”
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Johtohahmo fyysisessä työssä