Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Urheilu­vertauskuvia
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Viihteestä tuttuja heittoja
”Kansa” ilman määrittelyä
Kansallisuuden nostalgisointi
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Johtohahmo fyysisessä työssä
Me vastaan muut
”Uhka meidän kielelle”
”kansa haluaa, että”
"Minun lapset..."
Itsekeksityt sanonnat
Mahdottoman lupailu
Eliitin vastustaminen
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Sotavertauskuvia
”Cooleja” käsimerkkejä
Perusarvot mainittu
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Puhekieli tai murre
”Kansa tietää, että”
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Kansalla yhteiset arvot