Perusarvot mainittu
Me vastaan muut
Sotavertauskuvia
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Viittaus isänmaahan
Pelon lietsonta
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
”Kansa” ilman määrittelyä
”Uhka meidän kielelle”
Hatusta vedettyjä lukuja
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Itsekeksityt sanonnat
”Ei ole vaihtoehtoa”
”kansa haluaa, että”
Viihteestä tuttuja heittoja
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Kansallisuuden nostalgisointi
Urheilu­vertauskuvia
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Mahdottoman lupailu
Kansalla yhteiset arvot
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
"Minun lapset..."
”Cooleja” käsimerkkejä