Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Sotavertauskuvia
Eliitin vastustaminen
Menneen ajan ihannointi
Mahdottoman lupailu
Viihteestä tuttuja heittoja
Itsekeksityt sanonnat
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
”Uhka meidän kielelle”
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
”Kansa” ilman määrittelyä
Johtohahmo fyysisessä työssä
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Puhekieli tai murre
"Minun lapset..."
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Me vastaan muut
Perusarvot mainittu
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Kansalla yhteiset arvot
Urheilu­vertauskuvia
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
”Cooleja” käsimerkkejä
Pelon lietsonta