Sotavertauskuvia
Puhekieli tai murre
Hatusta vedettyjä lukuja
”Ei ole vaihtoehtoa”
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Perusarvot mainittu
"Minun lapset..."
Itsekeksityt sanonnat
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Viittaus isänmaahan
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Eliitin vastustaminen
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
”Uhka meidän kielelle”
Urheilu­vertauskuvia
Pelon lietsonta
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
”Cooleja” käsimerkkejä
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Mahdottoman lupailu
Viihteestä tuttuja heittoja
Menneen ajan ihannointi
”kansa haluaa, että”