Me vastaan muut
Sotavertauskuvia
Puhekieli tai murre
Itsekeksityt sanonnat
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
”Kansa tietää, että”
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
"Minun lapset..."
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Mahdottoman lupailu
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Kansallisuuden nostalgisointi
Viittaus isänmaahan
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Eliitin vastustaminen
Urheilu­vertauskuvia
Viihteestä tuttuja heittoja
”Kansa” ilman määrittelyä
Pelon lietsonta
Perusarvot mainittu
”Ei ole vaihtoehtoa”
”Cooleja” käsimerkkejä
Tunnepuhetta asiakysymyksissä