Eliitin vastustaminen
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Urheilu­vertauskuvia
”Ei ole vaihtoehtoa”
”Cooleja” käsimerkkejä
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
”Uhka meidän kielelle”
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Itsekeksityt sanonnat
Kansalla yhteiset arvot
”Kansa tietää, että”
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Sotavertauskuvia
Viihteestä tuttuja heittoja
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Me vastaan muut
Menneen ajan ihannointi
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Puhekieli tai murre
Hatusta vedettyjä lukuja
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Mahdottoman lupailu
Viittaus isänmaahan
"Minun lapset..."