Kansallisuuden nostalgisointi
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Kansalla yhteiset arvot
Johtohahmo fyysisessä työssä
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
”Ei ole vaihtoehtoa”
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Viihteestä tuttuja heittoja
Sotavertauskuvia
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
”Kansa tietää, että”
Me vastaan muut
”kansa haluaa, että”
”Uhka meidän kielelle”
Perusarvot mainittu
Hatusta vedettyjä lukuja
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
”Kansa” ilman määrittelyä
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Urheilu­vertauskuvia
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Puhekieli tai murre
Pelon lietsonta