Pelon lietsonta
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Kansallisuuden nostalgisointi
”Uhka meidän kielelle”
Johtohahmo fyysisessä työssä
Kansalla yhteiset arvot
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Viihteestä tuttuja heittoja
Viittaus isänmaahan
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
”Cooleja” käsimerkkejä
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
”Kansa tietää, että”
”Ei ole vaihtoehtoa”
Me vastaan muut
”kansa haluaa, että”
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Puhekieli tai murre
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Menneen ajan ihannointi
Sotavertauskuvia
Hatusta vedettyjä lukuja