Me vastaan muut
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Puhekieli tai murre
”Ei ole vaihtoehtoa”
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Sotavertauskuvia
Hatusta vedettyjä lukuja
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Kansalla yhteiset arvot
Kansallisuuden nostalgisointi
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Johtohahmo fyysisessä työssä
Menneen ajan ihannointi
Mahdottoman lupailu
”Cooleja” käsimerkkejä
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
”Kansa” ilman määrittelyä
Viittaus isänmaahan
Viihteestä tuttuja heittoja
"Minun lapset..."
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Itsekeksityt sanonnat
”Uhka meidän kielelle”
Pelon lietsonta
Urheilu­vertauskuvia