Eliitin vastustaminen
Mahdottoman lupailu
”Kansa” ilman määrittelyä
Viittaus isänmaahan
Me vastaan muut
"Minun lapset..."
Sotavertauskuvia
”kansa haluaa, että”
”Kansa tietää, että”
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Johtohahmo fyysisessä työssä
Urheilu­vertauskuvia
Perusarvot mainittu
Hatusta vedettyjä lukuja
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Kansallisuuden nostalgisointi
Menneen ajan ihannointi
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
”Cooleja” käsimerkkejä
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Pelon lietsonta
Viihteestä tuttuja heittoja
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen