Itsekeksityt sanonnat
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
”Uhka meidän kielelle”
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
”kansa haluaa, että”
”Ei ole vaihtoehtoa”
Kansallisuuden nostalgisointi
Pelon lietsonta
Mahdottoman lupailu
Kansalla yhteiset arvot
Eliitin vastustaminen
Hatusta vedettyjä lukuja
Puhekieli tai murre
Johtohahmo fyysisessä työssä
Urheilu­vertauskuvia
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Sotavertauskuvia
Me vastaan muut
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Menneen ajan ihannointi
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Viittaus isänmaahan