Viihteestä tuttuja heittoja
Kansalla yhteiset arvot
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Hatusta vedettyjä lukuja
"Minun lapset..."
Me vastaan muut
Kansallisuuden nostalgisointi
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
”Uhka meidän kielelle”
Eliitin vastustaminen
Puhekieli tai murre
Itsekeksityt sanonnat
Mahdottoman lupailu
”Cooleja” käsimerkkejä
Pelon lietsonta
”Ei ole vaihtoehtoa”
Menneen ajan ihannointi
Johtohahmo fyysisessä työssä
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Viittaus isänmaahan
Sotavertauskuvia
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
”Kansa” ilman määrittelyä