Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
”Kansa” ilman määrittelyä
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Viittaus isänmaahan
Johtohahmo fyysisessä työssä
Mahdottoman lupailu
Eliitin vastustaminen
Perusarvot mainittu
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
”kansa haluaa, että”
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Kansalla yhteiset arvot
Hatusta vedettyjä lukuja
Pelon lietsonta
"Minun lapset..."
Menneen ajan ihannointi
Urheilu­vertauskuvia
Me vastaan muut
Puhekieli tai murre
Kansallisuuden nostalgisointi
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
”Ei ole vaihtoehtoa”
Viihteestä tuttuja heittoja
Huomion siirtäminen epäolennaiseen