Eliitin vastustaminen
”Cooleja” käsimerkkejä
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Sotavertauskuvia
”Uhka meidän kielelle”
Mahdottoman lupailu
Viihteestä tuttuja heittoja
Itsekeksityt sanonnat
Perusarvot mainittu
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
"Minun lapset..."
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Hatusta vedettyjä lukuja
Menneen ajan ihannointi
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Me vastaan muut
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Urheilu­vertauskuvia
Johtohahmo fyysisessä työssä
”kansa haluaa, että”
”Kansa tietää, että”
”Kansa” ilman määrittelyä
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen