Tunnepuhetta asiakysymyksissä
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Me vastaan muut
”kansa haluaa, että”
Kansalla yhteiset arvot
Viittaus isänmaahan
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Viihteestä tuttuja heittoja
Puhekieli tai murre
"Minun lapset..."
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Itsekeksityt sanonnat
Eliitin vastustaminen
Urheilu­vertauskuvia
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
”Kansa” ilman määrittelyä
Menneen ajan ihannointi
Johtohahmo fyysisessä työssä
Perusarvot mainittu
Sotavertauskuvia
Pelon lietsonta
Kansallisuuden nostalgisointi
”Kansa tietää, että”
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”