Johtohahmo fyysisessä työssä
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
”Ei ole vaihtoehtoa”
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
”Uhka meidän kielelle”
Pelon lietsonta
Puhekieli tai murre
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
”Kansa tietää, että”
Eliitin vastustaminen
Kansallisuuden nostalgisointi
”Kansa” ilman määrittelyä
Urheilu­vertauskuvia
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Mahdottoman lupailu
Me vastaan muut
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Sotavertauskuvia
Menneen ajan ihannointi
Perusarvot mainittu
Viittaus isänmaahan
Hatusta vedettyjä lukuja
"Minun lapset..."