Johtohahmo fyysisessä työssä
”Ei ole vaihtoehtoa”
”Uhka meidän kielelle”
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Itsekeksityt sanonnat
Urheilu­vertauskuvia
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Eliitin vastustaminen
Viihteestä tuttuja heittoja
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Kansalla yhteiset arvot
Hatusta vedettyjä lukuja
”Cooleja” käsimerkkejä
Sotavertauskuvia
Mahdottoman lupailu
Perusarvot mainittu
Me vastaan muut
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Pelon lietsonta
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
”kansa haluaa, että”
”Kansa” ilman määrittelyä
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”