Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Pelon lietsonta
Viittaus isänmaahan
Urheilu­vertauskuvia
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Sotavertauskuvia
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
"Minun lapset..."
Itsekeksityt sanonnat
Viihteestä tuttuja heittoja
Johtohahmo fyysisessä työssä
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Kansalla yhteiset arvot
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
”Cooleja” käsimerkkejä
”kansa haluaa, että”
Me vastaan muut
Hatusta vedettyjä lukuja
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Eliitin vastustaminen
”Kansa tietää, että”
Puhekieli tai murre
Mahdottoman lupailu
”Kansa” ilman määrittelyä