Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
”Ei ole vaihtoehtoa”
”Kansa” ilman määrittelyä
Puhekieli tai murre
”Kansa tietää, että”
Eliitin vastustaminen
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Viittaus isänmaahan
Johtohahmo fyysisessä työssä
”Uhka meidän kielelle”
Pelon lietsonta
”Cooleja” käsimerkkejä
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Kansallisuuden nostalgisointi
Sotavertauskuvia
Kansalla yhteiset arvot
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Mahdottoman lupailu
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Urheilu­vertauskuvia
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
"Minun lapset..."
”kansa haluaa, että”
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Yksittäisen tapauksen yleistäminen