Kansallisuuden nostalgisointi
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Viittaus isänmaahan
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
”kansa haluaa, että”
Menneen ajan ihannointi
"Minun lapset..."
”Kansa tietää, että”
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Urheilu­vertauskuvia
”Uhka meidän kielelle”
Kansalla yhteiset arvot
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Perusarvot mainittu
”Kansa” ilman määrittelyä
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
”Cooleja” käsimerkkejä
Mahdottoman lupailu
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
”Ei ole vaihtoehtoa”
Hatusta vedettyjä lukuja
Itsekeksityt sanonnat
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Puhekieli tai murre