”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Viihteestä tuttuja heittoja
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Kansalla yhteiset arvot
”kansa haluaa, että”
”Ei ole vaihtoehtoa”
Menneen ajan ihannointi
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Mahdottoman lupailu
Viittaus isänmaahan
”Cooleja” käsimerkkejä
Me vastaan muut
"Minun lapset..."
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Urheilu­vertauskuvia
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Pelon lietsonta
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Eliitin vastustaminen
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
”Uhka meidän kielelle”
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Johtohahmo fyysisessä työssä
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Sotavertauskuvia