”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Hatusta vedettyjä lukuja
"Minun lapset..."
”Uhka meidän kielelle”
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Mahdottoman lupailu
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Puhekieli tai murre
Viihteestä tuttuja heittoja
”Ei ole vaihtoehtoa”
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
”Kansa tietää, että”
Sotavertauskuvia
Pelon lietsonta
Johtohahmo fyysisessä työssä
Perusarvot mainittu
Me vastaan muut
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
”Kansa” ilman määrittelyä
Eliitin vastustaminen
Kansalla yhteiset arvot
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
”Cooleja” käsimerkkejä
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Itsekeksityt sanonnat