”Uhka meidän kielelle”
”kansa haluaa, että”
Perusarvot mainittu
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
”Kansa tietää, että”
Sotavertauskuvia
Mahdottoman lupailu
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Menneen ajan ihannointi
Pelon lietsonta
Viittaus isänmaahan
Viihteestä tuttuja heittoja
Hatusta vedettyjä lukuja
Eliitin vastustaminen
Puhekieli tai murre
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
”Kansa” ilman määrittelyä
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Me vastaan muut
”Ei ole vaihtoehtoa”
”Cooleja” käsimerkkejä
Urheilu­vertauskuvia
Kansalla yhteiset arvot