Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Pelon lietsonta
Me vastaan muut
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Puhekieli tai murre
Kansallisuuden nostalgisointi
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Hatusta vedettyjä lukuja
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Itsekeksityt sanonnat
"Minun lapset..."
Viittaus isänmaahan
Menneen ajan ihannointi
Eliitin vastustaminen
”Cooleja” käsimerkkejä
Viihteestä tuttuja heittoja
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Sotavertauskuvia
”Kansa” ilman määrittelyä
Kansalla yhteiset arvot
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
”Uhka meidän kielelle”
Johtohahmo fyysisessä työssä
”Ei ole vaihtoehtoa”