Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Perusarvot mainittu
Viittaus isänmaahan
Puhekieli tai murre
”kansa haluaa, että”
Eliitin vastustaminen
Pelon lietsonta
Menneen ajan ihannointi
Me vastaan muut
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Kansallisuuden nostalgisointi
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Viihteestä tuttuja heittoja
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Sotavertauskuvia
”Cooleja” käsimerkkejä
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Hatusta vedettyjä lukuja
”Kansa tietää, että”
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Johtohahmo fyysisessä työssä
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
”Ei ole vaihtoehtoa”