Menneen ajan ihannointi
Viihteestä tuttuja heittoja
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Johtohahmo fyysisessä työssä
”Kansa” ilman määrittelyä
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Mahdottoman lupailu
"Minun lapset..."
Itsekeksityt sanonnat
Sotavertauskuvia
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
”kansa haluaa, että”
”Uhka meidän kielelle”
Urheilu­vertauskuvia
Me vastaan muut
”Cooleja” käsimerkkejä
Hatusta vedettyjä lukuja
Perusarvot mainittu
Eliitin vastustaminen
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Kansalla yhteiset arvot
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Kansallisuuden nostalgisointi
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen