”Ei ole vaihtoehtoa”
Perusarvot mainittu
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Kansalla yhteiset arvot
Johtohahmo fyysisessä työssä
”kansa haluaa, että”
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
”Kansa” ilman määrittelyä
Sotavertauskuvia
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Pelon lietsonta
Menneen ajan ihannointi
Kansallisuuden nostalgisointi
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Itsekeksityt sanonnat
Mahdottoman lupailu
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Hatusta vedettyjä lukuja
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Puhekieli tai murre
Viittaus isänmaahan
Viihteestä tuttuja heittoja
"Minun lapset..."
Urheilu­vertauskuvia
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä