Kansallisuuden nostalgisointi
Viittaus isänmaahan
Viihteestä tuttuja heittoja
Kansalla yhteiset arvot
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Hatusta vedettyjä lukuja
”Kansa” ilman määrittelyä
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
”Kansa tietää, että”
Puhekieli tai murre
Pelon lietsonta
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Eliitin vastustaminen
”Uhka meidän kielelle”
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
”Ei ole vaihtoehtoa”
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
”Cooleja” käsimerkkejä
Sotavertauskuvia
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Mahdottoman lupailu
Itsekeksityt sanonnat
Me vastaan muut
Urheilu­vertauskuvia