Eliitin vastustaminen
Viihteestä tuttuja heittoja
Mahdottoman lupailu
”Cooleja” käsimerkkejä
Johtohahmo fyysisessä työssä
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
”Kansa tietää, että”
Menneen ajan ihannointi
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Hatusta vedettyjä lukuja
”Uhka meidän kielelle”
Kansalla yhteiset arvot
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Puhekieli tai murre
”Kansa” ilman määrittelyä
Viittaus isänmaahan
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
”Ei ole vaihtoehtoa”
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
”kansa haluaa, että”
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Sotavertauskuvia
Perusarvot mainittu
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Itsekeksityt sanonnat