”Ei ole vaihtoehtoa”
Kansallisuuden nostalgisointi
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
”kansa haluaa, että”
Johtohahmo fyysisessä työssä
Sotavertauskuvia
Urheilu­vertauskuvia
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
”Kansa” ilman määrittelyä
Viihteestä tuttuja heittoja
”Kansa tietää, että”
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
”Uhka meidän kielelle”
Kansalla yhteiset arvot
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Puhekieli tai murre
”Cooleja” käsimerkkejä
Viittaus isänmaahan
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Me vastaan muut
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Itsekeksityt sanonnat
Tunnepuhetta asiakysymyksissä