Itsekeksityt sanonnat
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Kansalla yhteiset arvot
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Urheilu­vertauskuvia
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
”Uhka meidän kielelle”
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Perusarvot mainittu
"Minun lapset..."
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Mahdottoman lupailu
”Kansa” ilman määrittelyä
Sotavertauskuvia
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
”kansa haluaa, että”
Viittaus isänmaahan
Viihteestä tuttuja heittoja
Johtohahmo fyysisessä työssä
”Ei ole vaihtoehtoa”
”Cooleja” käsimerkkejä
”Kansa tietää, että”
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Menneen ajan ihannointi