Urheilu­vertauskuvia
Eliitin vastustaminen
Sotavertauskuvia
"Minun lapset..."
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
”Cooleja” käsimerkkejä
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Johtohahmo fyysisessä työssä
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Puhekieli tai murre
Itsekeksityt sanonnat
Kansallisuuden nostalgisointi
Viittaus isänmaahan
”Kansa” ilman määrittelyä
”Kansa tietää, että”
Mahdottoman lupailu
Perusarvot mainittu
Pelon lietsonta
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
”kansa haluaa, että”
Kansalla yhteiset arvot