Huomion siirto omista teoista tunteisiin
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
”Cooleja” käsimerkkejä
”Uhka meidän kielelle”
Hatusta vedettyjä lukuja
Urheilu­vertauskuvia
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Itsekeksityt sanonnat
"Minun lapset..."
Mahdottoman lupailu
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Johtohahmo fyysisessä työssä
Eliitin vastustaminen
”kansa haluaa, että”
Kansalla yhteiset arvot
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Sotavertauskuvia
Me vastaan muut
”Kansa” ilman määrittelyä
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Perusarvot mainittu
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Puhekieli tai murre