Eliitin vastustaminen
Hatusta vedettyjä lukuja
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Viittaus isänmaahan
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
”Ei ole vaihtoehtoa”
”Kansa” ilman määrittelyä
”Kansa tietää, että”
”Cooleja” käsimerkkejä
Johtohahmo fyysisessä työssä
”Uhka meidän kielelle”
Urheilu­vertauskuvia
Pelon lietsonta
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Menneen ajan ihannointi
Viihteestä tuttuja heittoja
Perusarvot mainittu
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Sotavertauskuvia
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
”kansa haluaa, että”
"Minun lapset..."