Viittaus isänmaahan
”Kansa tietää, että”
Hatusta vedettyjä lukuja
"Minun lapset..."
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Me vastaan muut
Viihteestä tuttuja heittoja
Kansallisuuden nostalgisointi
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
”kansa haluaa, että”
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
”Kansa” ilman määrittelyä
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Eliitin vastustaminen
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Kansalla yhteiset arvot
Sotavertauskuvia
Urheilu­vertauskuvia
Menneen ajan ihannointi
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Perusarvot mainittu
”Ei ole vaihtoehtoa”
”Uhka meidän kielelle”