Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Sotavertauskuvia
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
”Ei ole vaihtoehtoa”
Me vastaan muut
Menneen ajan ihannointi
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
”kansa haluaa, että”
Kansallisuuden nostalgisointi
”Kansa” ilman määrittelyä
Urheilu­vertauskuvia
Itsekeksityt sanonnat
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Eliitin vastustaminen
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Puhekieli tai murre
"Minun lapset..."
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Kansalla yhteiset arvot
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Pelon lietsonta
Perusarvot mainittu
”Cooleja” käsimerkkejä