Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
”Uhka meidän kielelle”
Perusarvot mainittu
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
”Cooleja” käsimerkkejä
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Viittaus isänmaahan
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
”Kansa” ilman määrittelyä
Mahdottoman lupailu
Johtohahmo fyysisessä työssä
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Sotavertauskuvia
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
"Minun lapset..."
Kansalla yhteiset arvot
Itsekeksityt sanonnat
Me vastaan muut
Puhekieli tai murre
Urheilu­vertauskuvia
Hatusta vedettyjä lukuja
Viihteestä tuttuja heittoja
Eliitin vastustaminen
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
”Kansa tietää, että”