Kansallisuuden nostalgisointi
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
”Kansa tietää, että”
Urheilu­vertauskuvia
”kansa haluaa, että”
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
Itsekeksityt sanonnat
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
”Uhka meidän kielelle”
Perusarvot mainittu
”Cooleja” käsimerkkejä
Pelon lietsonta
Puhekieli tai murre
Johtohahmo fyysisessä työssä
Sotavertauskuvia
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
”Kansa” ilman määrittelyä
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
"Minun lapset..."
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Eliitin vastustaminen
Menneen ajan ihannointi
Viihteestä tuttuja heittoja
Kansalla yhteiset arvot
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”