Johtohahmo fyysisessä työssä
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
"Minun lapset..."
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
”Kansa tietää, että”
”Uhka meidän kielelle”
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Kansallisuuden nostalgisointi
Viihteestä tuttuja heittoja
”Cooleja” käsimerkkejä
Hatusta vedettyjä lukuja
Urheilu­vertauskuvia
Sotavertauskuvia
Puhekieli tai murre
Mahdottoman lupailu
”kansa haluaa, että”
Eliitin vastustaminen
Pelon lietsonta
Itsekeksityt sanonnat
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Menneen ajan ihannointi
Kansalla yhteiset arvot
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen