”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Me vastaan muut
Itsekeksityt sanonnat
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Puhekieli tai murre
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
”Cooleja” käsimerkkejä
"Minun lapset..."
”Kansa” ilman määrittelyä
Hatusta vedettyjä lukuja
Urheilu­vertauskuvia
Viihteestä tuttuja heittoja
Menneen ajan ihannointi
”kansa haluaa, että”
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Mahdottoman lupailu
”Kansa tietää, että”
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Sotavertauskuvia
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Johtohahmo fyysisessä työssä
Kansalla yhteiset arvot
Kansallisuuden nostalgisointi