Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
”Uhka meidän kielelle”
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
"Minun lapset..."
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Viihteestä tuttuja heittoja
Pelon lietsonta
”Ei ole vaihtoehtoa”
Menneen ajan ihannointi
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Eliitin vastustaminen
”Kansa tietää, että”
Mahdottoman lupailu
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Urheilu­vertauskuvia
Me vastaan muut
Sotavertauskuvia
”kansa haluaa, että”
”Kansa” ilman määrittelyä
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Itsekeksityt sanonnat
”Cooleja” käsimerkkejä