Hatusta vedettyjä lukuja
Pelon lietsonta
Johtohahmo fyysisessä työssä
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Me vastaan muut
”Kansa” ilman määrittelyä
Urheilu­vertauskuvia
Puhekieli tai murre
”kansa haluaa, että”
”Cooleja” käsimerkkejä
Menneen ajan ihannointi
”Ei ole vaihtoehtoa”
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Kansalla yhteiset arvot
”Kansa tietää, että”
Viihteestä tuttuja heittoja
Eliitin vastustaminen
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
"Minun lapset..."
”Uhka meidän kielelle”