”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Me vastaan muut
”Kansa” ilman määrittelyä
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
”Ei ole vaihtoehtoa”
Pelon lietsonta
Urheilu­vertauskuvia
Kansalla yhteiset arvot
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Menneen ajan ihannointi
Hatusta vedettyjä lukuja
Mahdottoman lupailu
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
”Cooleja” käsimerkkejä
Viihteestä tuttuja heittoja
”Kansa tietää, että”
”kansa haluaa, että”
Perusarvot mainittu
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
”Uhka meidän kielelle”
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Puhekieli tai murre