”Kansa” ilman määrittelyä
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Sotavertauskuvia
Me vastaan muut
Kansalla yhteiset arvot
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Kansallisuuden nostalgisointi
”Ei ole vaihtoehtoa”
Pelon lietsonta
Viittaus isänmaahan
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
”Kansa tietää, että”
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Mahdottoman lupailu
Itsekeksityt sanonnat
Johtohahmo fyysisessä työssä
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
"Minun lapset..."
Viihteestä tuttuja heittoja
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Puhekieli tai murre
”Cooleja” käsimerkkejä