Viihteestä tuttuja heittoja
Itsekeksityt sanonnat
Me vastaan muut
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Hatusta vedettyjä lukuja
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
Tunnepuhetta asiakysymyksissä
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
”Kansa” ilman määrittelyä
Kansalla yhteiset arvot
Monimutkaisen asian yliyksinkertaistaminen
”kansa haluaa, että”
Johtohahmo fyysisessä työssä
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
"Minun lapset..."
Kansallisuuden nostalgisointi
Perusarvot mainittu
”Ei ole vaihtoehtoa”
”Uhka meidän kielelle”
Huomion siirtäminen epäolennaiseen
Mahdottoman lupailu
Sotavertauskuvia
Pelon lietsonta
Urheilu­vertauskuvia
Viittaus isänmaahan