Tunnepuhetta asiakysymyksissä
Urheilu­vertauskuvia
”Uhka meidän kielelle”
Viihteestä tuttuja heittoja
”Muut [johtajat] vieraantuneet kansasta”
Perusarvot mainittu
Vaikea kysymys ohitetaan vitsillä
Jokin ihmisryhmä ei kuulu ”kansaan”
Pelon lietsonta
”Kansa” ilman määrittelyä
Sotavertauskuvia
”kansa haluaa, että”
Puhekieli tai murre
”Ei ole vaihtoehtoa”
Mahdottoman lupailu
Me vastaan muut
Menneen ajan ihannointi
Huomion siirto omista teoista tunteisiin
”Väärinajattelijoiden” syyllistäminen
Aidolla kansalla yhtenäinen kulttuuri
Kansalla yhteiset arvot
Hatusta vedettyjä lukuja
Yksittäisen tapauksen yleistäminen
Itsekeksityt sanonnat
Johtohahmo fyysisessä työssä